Proiect TRADUIRE LA SUBJECTIVITÉ
        


Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul Superior Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava Centrul de Cercetare InterLitteras

 

 

Proiect de cercetare exploratorie

Traduction culturelle et littérature / littératures francophones :
histoire, réception et critique des traductions

 

Program: IDEI, Nr. Contract: 133/2011, cod CNCSIS: ID_135

                

Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Centrul de Cercetare InterLitteras

 

Director proiect:

prof.univ.dr. Albumiţa Muguraş CONSTANTINESCU

 

Durata proiectului : 36 luni ( 2012-2014)

 

 

   Search Engine Optimization