Proiect TRADUIRE LA SUBJECTIVITÉ
        


Obiectivele proiectului

 

Obiective generale:

Explorarea referenţialului ştiinţific internaţional, cu precădere a celui francofon din domeniu;
 Lărgirea şi aprofundarea cercetării existente, pe plan naţional şi internaţional cu referiri speciale la contextul cultural romanesc şi cel francofon într-o perspectivă comparatistă;
Abordarea interdisciplinară a problematicii aflate la graniţa mai multor domenii;
Iniţierea, încadrarea, formarea şi perfecţionarea tinerilor cercetători prin îndrumarea lor de către cercetătorii cu experienţă;
Asigurarea unui climat de cercetare stimulator şi competitiv pe plan internaţional;
Menţinerea şi lărgirea contactelor echipei implicate cu cercetători de specialitate din ţară şi străinătate;
Sistematizarea problematicii în trei dosare tematice publicate în revista Atelier de Traduction, (Editura Universităţii Suceava, categoria B+, cod 55 CNCSIS) şi anume:
Identitate, diversitate şi vizibilitate culturală;
Traducătorul un ambasador cultural ( factor de mediere între culturi);
Traducerea caducă, retraducerea şi contextul cultural

Obiective specifice:
Analiza stadiului actual al cercetării traducerii ca dialog cultural în spaţiul românesc şi mondial;
Cercetarea impactului traducerii asupra culturilor implicate;
Relaţionarea actului traducerii şi al retraducerii cu contextul cultural cu presupoziţiile culturale, cu orizontul de aşteptare al publicului ţintă;
Recunoaşterea şi analiza punctelor de opacitate şi de intraductibilitate din textul original;
Studiul echivalării culturemelor şi referenţilor culturali în procesul de trecere de la limba-cultură sursă la limba-cultură ţintă.

   Search Engine Optimization